အောင်သမာဓိ-မန္တလေးဆိုင်

✅ဆိုင်(၁) - ၈၉လမ်း၊ ၂၁ × ၂၂ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ အောင်သမာဓိအဆင့်မြင့် ၉ ထပ် စိန်ရွှေရတနာ Tower ☎️ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၉၇၃၀၊ ၀၂-၄၀၇၁၇၄၄

အောင်သမာဓိ-မန္တလေးဆိုင်

✅ဆိုင်(၂)- အမှတ် (၁၅၅)၊ ၈၄လမ်း၊ ၂၉ × ၃၀လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ ☎️ဖုန်း ၀၂-၄၀၆၆၇၈၅

အောင်သမာဓိ-မန္တလေးဆိုင်

✅ဆိုင်(၄) - ၈၄ လမ်း ၊ ၃၁ x ၃၂ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ ☎️ဖုန်း ၀၂-၄၀၃၀၇၈၄ ၊ ၀၂-၄၀၃၀၇၈၅

အောင်သမာဓိ-ရန်ကုန်ဆိုင်

✅ဆိုင်(၃)- အမှတ် (၅၅)၊ ၂၉လမ်း(အောက်ဘလောက်)၊ ရန်ကုန်မြို့။ ☎️ဖုန်း ၀၁-၃၈၉၉၂၂ ၊ ၀၁-၃၇၄၄၈၈

အောင်သမာဓိ-ရန်ကုန်ဆိုင်

✅ဆိုင်(၅)- အမှတ် (၈၀)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အောက်ဘလောက်)၊ ရန်ကုန် ၊ ☎️ဖုန်း ၀၁-၃၇၅၈၃၉ ၊ ၀၉ - ၉၅၄၃၇၅၈၃၉

အောင်သမာဓိ ပြင်ဦးလွင်ဆိုင်

✅မန္တလေး-လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်၊ ဈေးလေးမီးပွိုင့်အနီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ☎️ဖုန်း - 085-2023389 , 085-2023390

အောင်သမာဓိ-ရွှေဂုံတိုင်ဆိုင်

✅အမှတ် ၂၂၃/က ၊ရွှေဂုံတိုင်လမ်းကြီး ရွှေဂုံတိုင်မှတ်တိုင်နှင့်ဗန်ဒါပင်မှတ်တိုင်ကြား (အပိုင်း၊ဖြတ်စ ရောင်းဝယ် နှင့် ပြန်ဝယ်သီးသန့်) ☎️ဖုန်း - ၀၉-၉၅၄၃၈၉၉၂၂ ၊ ၀၉-၉၅၄၃၇၄၄၈၈

အောင်သမာဓိ-နေပြည်တော်ဆိုင်

✅နေပြည်တော်ဆိုင်- အမှတ်(၂၃၅)၊ ပိတောက်(၁)လမ်းသွယ်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းမကြီး ၊ သပြေကုန်းမီးပွိုင့်အနီး ၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် ☎️ဖုန်း - ၀၉-၂၆၈၀၇၀၇၈၈ ၊ ၀၉-၇၈၄၇၇၇၀၀၉